Regulamin

I. Zasady ogólne korzystania z serwisu wstawaj.pl

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu wstawaj.pl.
 2. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin może zostać zmieniony, o czym Administracja zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników przed pierwszym ich logowaniem po zmianie Regulaminu. Odmowa akceptacji Regulaminu jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z konta.
 4. Serwis wstawaj.pl udostępnia dla Użytkowników platformę umożliwiającą prezentację ogłoszeń oraz dającą możliwość prezentacji informacji o firmach i ich usługach.
 5. Administracja szanuje prywatność swoich Użytkowników. Hasła Użytkowników są kodowane nieodwracalnym algorytmem i przechowywane w bazie danych na serwerze wstawaj.pl.
 6. Administracja zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu, czasowego przerywania pracy serwisu, zaprzestania świadczenia usług w obecnym charakterze, a także jego likwidacji.

II. Rejestracja w serwisie wstawaj.pl

 1. Rejestracja w serwisie wstawaj.pl jest bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji należy zaakceptować Regulamin i wypełnić formularz rejestracji podając: imię i nazwisko lub nazwę firmy, login (przyszła nazwa Użytkownika), poprawny adres e-mail oraz hasło.
  Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca link umożliwiający aktywację konta.
 3. W wyniku rejestracji tworzone jest konto, z którego Użytkownik może korzystać po zalogowaniu. Użytkownik w każdej chwili może zmienić własne dane: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail i hasło, umieszczone w swoim profilu.
 4. Wpisując dane osobowe do serwisu użytkownik wyraża zgodę na publikowanie ich w Internecie.
 5. Użytkownik, który dokonuje rejestracji zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, i udostępnianie swoich danych przez serwis wstawaj.pl.
 6. Administracja serwisu rezerwuje sobie prawo do przesyłania materiałów reklamowych oraz produktów i usług firm współpracujących z serwisem.
 7. Użytkownik może nieodwracalnie usunąć swoje konto po upływie przynajmniej 30 dni od daty rejestracji. W tym celu należy przesłać wiadomość na adres admin[małpa]wstawaj.pl. Przesłana wiadomość dotycząca usunięcia konta musi zawierać login konta oraz zostać wysłana z aktualnie powiązanego z kontem adresu e-mail.
  Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w serwisie wstawaj.pl.

III. Działy i funkcjonalności serwisu wstawaj.pl

 1. Serwis wstawaj.pl składa się z ogólnodostępnej części, zwanej dalej Portalem.
 2. Na Portalu pojawiają się ogłoszenia i oferty zamieszczone przez Użytkowników. Dostęp do tych informacji nie wymaga rejestracji.
 3. Użytkownicy mają możliwość dodawania własnych ogłoszeń.

IV. Zasady dodawania, edycji i usuwania ogłoszeń

 1. Dodawanie ogłoszeń przez Użytkowników serwisu wstawaj.pl jest bezpłatne.
 2. Użytkownik po zalogowaniu ma możliwość dokonania edycji swojej oferty jak również może usunąć swoją ofertę.
 3. Serwis prezentuje ogłoszenie przez 60 dni. Po tym okresie na adres e-mail podany podczas zamieszczania ogłoszenia zostanie przesłana wiadomość umożliwiająca przedłużenie prezentacji ogłoszenia na kolejny 60. dniowy okres.
 4. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane przez Użytkownika do właściwej kategorii.
 5. Treść ogłoszenia musi być zgodna z polskim prawem, nie może naruszać obowiązujących norm oraz zasad netykiety.
 6. Treść ogłoszenia powinna być poprawna ortograficznie i gramatycznie. Nie może zawierać wyłącznie słów kluczowych i nie powinna być pisana wyłącznie dużymi literami.
 7. Wielokrotne dodawanie ogłoszeń o tej samej treści jest zabronione.
 8. Administracja zastrzega sobie prawo do
  • zmian o charakterze redakcyjnym w zamieszczonej przez Użytkownika ogłoszeniu.
  • usuwania ogłoszeń niezgodnych z Regulaminem, a w przypadku Użytkowników notorycznie łamiących Regulamin blokowania kont.
 9. .

V Postanowienia końcowe

 1. Serwis wstawaj.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z naszych zasobów. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach spoczywa na Użytkowniku serwisu. Serwis nie jest oferentem, a jedynie przedstawia informacje o ofertach i oferentach.
 2. Informacje zawarte na stronach serwisu mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem.
 3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  • treść ofert oraz linki do zasobów ujętych w treści oferty,
  • zamieszczenie przez Użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
  • za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie wstawaj.pl zostaną wykorzystane,
  • funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.
 4. Osoba stwierdzająca naruszenia Regulaminy powinna to zgłosić Administracji.