Zarządzanie Nieruchomościami

50,00 PLN 30-04-2018

Zarządzanie Nieruchomościami
"EXTEND" sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnym zarządzaniem i obsługą nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.
Współpracujemy z firmami zapewniającymi całodobową opiekę nad wspólnotą mieszkaniową (awarie wodno - kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, itp.) oraz z firmami utrzymującymi porządek na posesji i terenach przyległych. Ponadto korzystamy z usług doświadczonych inspektorów budowlanych i konserwatorów posiadających odpowiednie uprawnienia mających pieczę nad stanem technicznym budynków i instalacji.
Niezależnie od bieżącej obsługi nieruchomości nasi pracownicy nieodpłatnie wykonują drobne naprawy na rzecz właścicieli lokali (uszczelnienie kranu, wymiana baterii, itp). W celu zabezpieczenia płynności finansowej wspólnoty w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych u właściciela lokalu (np. utrata pracy) przygotowujemy niezbędne dokumenty do dofinansowania lokalu przez MOPS.

Kontakt:
EXTEND
Gliwice
śląskie
601155803

Wyślij email