Biznesplan dla wydarzenia kulturalnego płockie qui pro quo

40,00 PLN 11-01-2021

Biznesplan dla wydarzenia kulturalnego płockie qui pro quo
Biznesplan dla wydarzenia kulturalnego „Płockie Qui Pro Quo”. Festiwal im. Miry
Zimińskiej-Sygietyńskiej został opracowany przez grupę KUL-ART, czyli Michała Zawadzkiego
Agnieszkę Kadłubowską oraz Michała Kamila Zawadzkiego – słuchaczy XXIV edycji Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury, jako praca zaliczeniowa przedmiotu „Podstawy finansów przedsiębiorstwa.

Inicjatorem wydarzenia jest Michał Zawadzki – prezes fundacji KUL-ART. Fundacja
powstała, by w sposób prężny współtworzyć życie kulturalne Płocka i regionu. W statucie, oprócz
działań o charakterze kulturalnym, takich jak organizacja imprez czy propagowanie kultury
Mazowsza, Fundacja KUL-ART ma także działania edukacyjne, których celem jest przygotowanie
młodej widowni do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym Płocka, jak
również zwiększenie zaangażowania mieszkańców w działania kulturalne.

Kontakt:
piotr
lublin
wszystkie województwa

Wyślij email