ATUT strefa rozwoju TECHNIK BHP

ATUT strefa rozwoju TECHNIK BHP
Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do zapisu w naszej szkole policealnej na kierunek :
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Kwalifikacje: Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy Czas trwania nauki: 1,5 roku, 3 semestry, zajęcia w systemie zaocznym.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowany zostaje do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
2) rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
3) współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
4) organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdzie pracę w takich instytucjach jak:  Państwowa Inspekcja Pracy; Państwowa Inspekcja Sanitarna; Urząd Dozoru Technicznego;  firmy zajmujące się organizacją szkoleń z zakresu BHP;  służby BHP;  firmy prywatne

Kontakt:
ATUT strefa rozwoju
Żyrardów
wszystkie województwa
512103165

Wyślij email