Szkolenia i Płatne Staże!!!

26-04-2018

nopic
W związku z realizacją projektu „Otwarci na nowe możliwości – podkarpacki rynek pracy dla aktywnych”, który jest prowadzony w woj. podkarpackim na terenie powiatów: brzozowski, leski, jasielski oraz bieszczadzki, Firma NS Konsulting Sp. z o.o. uprzejmie informuje o trwającej rekrutacji.
Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy – osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy, powyżej 29 r.ż., należące co najmniej do jednej z grup:
• Os. od 50 r.ż.
• Os. długotrwale bezrobotne
• Kobiety
• Mężczyźni
• Os. Niepełnosprawne
• Os. o niskich kwalifikacjach zawodowych (max. ICED3)
• Rodziców/opiekunów prawnych min. 3 dzieci do 18 r.ż.
• Rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gosp. rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do w/w grup
W ramach projektu oferujemy :
• Identyfikację indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika/czki
• Certyfikowane Szkolenia zawodowe
• PŁATNY STAŻ ZAWODOWY - 3 miesiące
• Pośrednictwo pracy
Zapewniamy:
• Catering podczas szkolenia
• Zwrot kosztów dojazdu
• Materiały szkoleniowe
• Wykwalifikowaną kadrę trenerów
• Certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje
Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Zespół Projektu: e-mail: otwarcinanowe@nskonsulting.pl, www.projektynsk.pl/otwarci-na-nowe-mozliwosci

Kontakt:
Szkolenia i Płatny Staż

podkarpackie

Wyślij email