Studia Pielęgniarstwo Częstochowa – Akademia Polonijna

03-04-2018

Studia Pielęgniarstwo Częstochowa – Akademia Polonijna
Celem kształcenia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego poprzez uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji. W ramach studiów przygotowano szereg praktycznych ćwiczeń umożliwiających wykonywanie działań i zabiegów wynikających z ustalonej przez zespół terapeutyczny metod terapii.
Absolwent uzyskuje przygotowanie do wykonywania zawodu pielęgniarki polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: rozpoznawaniu warunków, potrzeb i problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad chorym, udzielaniu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

DODATKOWE CERTYFIKATY w ciągu studiów student zdobywa:
– ICCI,
– ECDL,
– Certyfikaty językowe: EN, DE, FR, IT, ES ;
– Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,
– Certyfikaty kompetencji miękkich niezbędnych na rynku pracy.

DODATKOWE UPRAWNIENIA w ciągu studiów :
– uprawnienia pedagogiczne w Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli przy Akademii Polonijnej

Kontakt:
Akademia Polonijna
Częstochowa
śląskie
343684200

Wyślij email