Unijna dotacja na własny biznes !

21-03-2018

Unijna dotacja na własny biznes !
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej !!!

- dotacje w wysokości max. 25 tys. zł
- dodatkowo od 6-12 mies. prowadzenia działalności wypłata wsparcia pomostowego w wys. 2000 zł
miesięcznie

Kryterium 1: (należy spełnić jedno z poniższych)
- os. bezrobotna, która została zwolniona z winy pracodawcy
- os. bezrobotna, która utraciła pracę w skutek wygaśnięcia umowy
- osoba zatrudniona pozostająca w okresie wypowiedzenia z winy pracodawcy

Kryterium 2: (należy spełnić jedno z poniższych )
- os. poniżej 30 lat
- os. powyżej 50 lat
- os. o niskich kwalifikacjach
- os. z niepełnosprawnością
- kobiety


Zgłoszenie tytułem : Dotacja
należy kierować drogą mailową na adres: outplacement@sgs.com
w treści prosimy podać:
- imię i nazwisko
- nr telefonu
- które kryteria dostępu są spełnione

„Outplacement – szansa na zmiany” nr RPPM.05.06.00-22-0028/17
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt:
Biuro Projektu Unijnego
Gdynia
pomorskie

Wyślij email