Podział spadku nie poszedł po twojej myśli?

29-01-2018

Podział spadku nie poszedł po twojej myśli?
Mieszkanie lub inna nieruchomość została podzielona?
Przypadła ci tylko ułamkowa część majątku?
Odkupimy Twój udział w spadku lub we współwłasności.
Prosimy o kontakt pod numerem tel: 511-422-888 

www.citihaus.pl

Kontakt:
CITIHAUS

wszystkie województwa

Wyślij email