„Masz pomysł – masz firmę” Skorzystaj z szansy na dofinansow

10-01-2018

„Masz pomysł – masz firmę” Skorzystaj z szansy na dofinansow
Masz więcej niż 29 lat i myślisz o własnej firmie?

Mieszkasz i/lub uczysz się na terenie Bytomia?

Chciałbyś uzyskać środki w wysokości do 25 500 tys. zł na jej założenie?

Zgłoś się zatem do projektu

„Masz pomysł – masz firmę”

Skorzystaj z szansy na dofinansowanie Twojego pomysłu!

Uczestnikiem projektu może zostać osoba:

- powyżej 29 roku życia (po 30. urodzinach),

- pozostająca bez pracy (bezrobotna, poszukująca pracy lub nieaktywna zawodowo),

- zamieszkująca (w rozumieniu przepisów k.c.) i/lub ucząca się na terenie Bytomia

Należy spełniać łącznie powyższe warunki.

Szczególnie preferowane będą: kobiety, osoby po 50 r.ż., osoby z dziećmi do lat 6 lub dziećmi niepełnosprawnymi, osoby o maksymalnie średnim wykształceniu!

W ramach realizowanego projektu oferujemy dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także wspar¬cie pomostowe doradczo-szkoleniowe oraz finansowe w okresie od 6 do 12 miesięcy jej prowadzenia.

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu:

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.

Rynek 19, 41-902 Bytom

Tel.: (32) 442 02 72, Tel. kom.: 508-129-940

Fanpage:

https://www.facebook.com/Bytomska-Agencja-Rozwoju-Inwestycji-1851382668505940/

Kontakt:
Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji
Bytom
śląskie
324420272

Wyślij email