Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów

Iwona Płoska 790,00 PLN 21-12-2017

Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów
Kurs PEDAGOGICZNY dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (790 zł/80h)
Centrum Doskonalenia „EUREKA” posiada zgodę kuratorium na prowadzenie w/w kursu.
Cele kursu:
- przygotowanie pedagogiczne instruktorów praktycznej nauki zawodu do organizowania i prowadzenia zajęć z uczniami i młodocianymi. Jego ukończenie jest warunkiem do przyjmowania stażystów i praktykantów
• Kurs kończy się egzaminem i wydaniem świadectwa Ministerstwa Edukacji Narodowej ukończenia kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs obejmuje 80 godz.
Program szkolenia obejmuje:
Wybrane zagadnienia z pedagogiki 15 godz. wykł./5 ćw.
Wybrane zagadnienia z psychologii 15 godz. wykł./5 ćw.
Wybrane zagadnienia z psychologii pracy 5 godz. wykł.
Wybrane zagadnienia z podstaw dydaktyki 20 godz.wykł./5 ćw.
Zajęcia praktyczne 10 godz. ćw.

Kontakt:
Iwona Płoska
Iława
warmińsko-mazurskie
692196174

Wyślij email