Kurs na Kierownika I Opiekuna Kolonii

Iwona Płoska 200,00 PLN 21-12-2017

Kurs na Kierownika I Opiekuna Kolonii
KIEROWNIK KOLONII (200 zł/10 h)
WYCHOWAWCA KOLONII (250 zł/36)
Posiadamy zgodę Kuratorium Oświaty na prowadzenie w/w kursów.
Kurs na wychowawców kolonii i obozów:
- Szkolenie trwa 36 godzin i kończy się pracą zaliczeniową.
Kurs na kierowników kolonii i obozów:
- Szkolenie trwa 10 godzin i kończy się pracą zaliczeniową.
Kurs dla osób pragnących pracować z dziećmi i młodzieżą na koloniach i obozach.
Efektem pozytywnego ukończenia szkolenia jest Zaświadczenie o Ukończeniu Kursu Wychowawcy Kolonijnego, które upoważnia do podjęcia pracy jako kadra na dowolnych obozach i koloniach.

Kontakt:
Iwona Płoska
Iława
warmińsko-mazurskie
692196174

Wyślij email