Działka-Marksewo, Szczytno

6 000,00 PLN 13-09-2017

Działka-Marksewo, Szczytno
Syndyk masy upadłości Hanny Tarki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 612/16), ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w gminie Szczytno, w miejscowości Marksewo, działka nr 173/18, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie prowadzi KW nr OL1S/00018394/3 za cenę nie niższą niż 6.000,00 zł. Oferty należy składać do dnia 15 września 2017 roku w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy w Warszawie przy ul. Okopowej 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu). Otwarcie ofert nastąpi w tejże Kancelarii Notarialnej w dniu 20 września 2017 roku o godz. 9:00. Opis i oszacowanie nieruchomości oraz regulamin sprzedaży dostępne są w biurze syndyka. Dodatkowych informacji udziela syndyk pod adresem e-mail kancelaria@brlaw.pl oraz pod numerem tel. 535 947 878.

Kontakt:
Pani Karolina Klunder
Szczytno
warmińsko-mazurskie
535 947 878

Wyślij email