Konkurs ofert na zakup artykułów kosmetycznych

96 255,00 PLN 11-08-2017

Konkurs ofert na zakup artykułów kosmetycznych
Syndyk masy upadłości H&B Pharma S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składa ofert na nabycie towarów handlowych w postaci artykułów kosmetycznych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do „Opinii” z dnia 18 lipca 2017 r. sporządzonej przez biegłego sądowego dr inż. Witolda Kornackiego.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze Syndyka masy upadłości H&B Pharma S.A. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.
Cena wywoławcza: 96.225,18 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i osiemnaście groszy) netto.
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 5 września 2017 r., godz. 12:00, w biurze Syndyka masy upadłości H&B Pharma S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
Pełna treść regulaminu konkursu ofert zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl

Kontakt:
Biuro Syndyka
Warszawa
mazowieckie
226394555

Wyślij email