specjalista w dziedzinie technik dentystyczny

sekretariat 13-07-2017

specjalista w dziedzinie technik dentystycznyspecjalista w dziedzinie technik dentystycznyspecjalista w dziedzinie technik dentystycznyspecjalista w dziedzinie technik dentystyczny
Czy jesteś gotowy wziąć odpowiedzialność za swoją karierę?
Chcesz uczyć się od najlepszych? Oferujemy zdobycie prestiżowego zawodu: Technika protetyka. Szkoła Dentystyczna ZSEN w Zgierzu zaprasza.
- wpisowe 0 zł
- bez ograniczeń wieku, bez matury
- nauka bezpłatna (w grupie 25 osób)
- szkoła zapewnia materiały podstawowe
- możliwość zakwaterowania w Internacie szkolnym
- współpraca ze stomatologiem
- uzyskanie Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – EUROPASS.
- nauczanie nowoczesnych technologii CAD-CAM
- zakwaterowanie w internacie szkolnym
Zapraszamy na zapisy

Medyczna Szkoła Dentystyczna ZSEN
ul. Kasztanowa 21/23, 95-100 Zgierz
Tel. (42) 717-14-64/65, (24) 262 48 77
e-mail: zgierz@zsen.pl
www.zgierz.zsen.pl
https://www.facebook.com/studiumtechnikidentystycznej.zsen/

Kontakt:
sekretariat
Zgierz
podlaskie
427171464

Wyślij email